ผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจประสิทธิภาพของรัฐบาลประสิทธิภาพทางธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละปี ความท้าทายสำหรับประเทศไทยคือการรักษาตำแหน่งที่ดีในการแข่งขันและเพิ่มพูนสิ่งเหล่านี้ต่อไปนายสมคิดกล่าว แม้จะมีการจัดอันดับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและประสิทธิภาพของรัฐบาลที่ดีขึ้น แต่ประเทศไทยก็มีประสิทธิภาพทางธุรกิจที่แย่ลง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมถึงทัศนคติและค่านิยม อันดับธุรกิจที่มีประสิทธิภาพของประเทศไทยลดลงสองแห่งสู่อันดับที่ 25 ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากที่ 40 ถึง 43 ทัศนคติและค่านิยมของเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการล่มสลายครั้งใหญ่ที่สุดถึงวันที่ 26 จากวันที่ 17 ตลาดแรงงานของประเทศก็ลดลงเป็นอันดับที่เก้าจากอันดับที่หก หากปัจจัยย่อยเหล่านี้ยังคงอยู่ในระดับที่ไม่ดีนักคาดว่าประเทศไทยจะมีประสิทธิภาพทางธุรกิจที่ลดลงในอนาคตรองนายกรัฐมนตรีกล่าว