บาทหลวงชาวบราซิลเผยกับนิตยสารเกี่ยวกับศาสนาคริสต์และผู้หญิงชื่อ วีเมน เชิร์ช เวิลด์ ฉบับเดือน ก.พ. ว่า มีแม่ชีหลายคนจำใจต้องขายบริการทางเพศ เพื่อประทังชีวิตตัวเอง หลังจากถูกศาสนจักรวาติกันขับไล่และทอดทิ้งพระสงฆ์รูปนี้เผยว่า แม่ชีเหล่านี้ ส่วนใหญ่มาจากแอฟริกาและหลายคนมาจากยุโรปตะวันออก พวกเธอทนกับการละเมิดในรูปแบบต่างๆในศาสนจักรไม่ได้

จึงหนีออกไป แต่พอหนีไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาเลี้ยงชีพได้อย่างไร เพราะไม่มีความรู้ติดตัวนอกจากความรู้ด้านศาสนาถึงอย่างนั้น สถานการณ์ดังกล่าวกำลังเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น พระคาร์ดินัลรูปนี้ ให้สัมภาษณ์ว่า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทราบเรื่องนี้และเปิดให้มีศูนย์พักพิงสำหรับแม่ชีกลุ่มดังกล่าวในกรุงโรม ประเทศอิตาลี นอกจานี้ พระคาร์ดินัลบอกอีกว่า ศาสนจักรจำเป็นต้องเปลี่ยนทัศนคติต่อแม่ชี อย่าทอดทิ้งให้พวกเธอต้องพบกับการละเมิดหรือการถูกทอดทิ้งอีก