แนวทางการคัดกรองได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและก่อให้เกิดอันตรายน้อยที่สุด ในกรณีของโรคมะเร็งนี้หมายถึงการคัดกรองผู้ป่วยที่มีโอกาสมากที่สุดในการซ่อนมะเร็งที่เป็นอันตรายในระยะรักษา การตรวจคัดกรองเป็นประจำช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง แต่สำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่ำค่าใช้จ่ายและโอกาสที่ผลเท็จเท็จจะนำไปสู่ความวิตกกังวล

และการรักษาที่ไม่จำเป็นแม้จะเกินดุลโอกาสที่มีโอกาสน้อยในการหามะเร็งที่เป็นอันตรายและสามารถรักษาได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งสำหรับประชากรของผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่ำอันตรายที่ได้รับมากกว่าผลดี บางคนอาจคิดว่าอะไรเป็นอันตรายต่อการทำแบบทดสอบที่ไม่ได้ระบุไว้ฉันจะได้รับการทดสอบเชิงลบและจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกดีขึ้น แต่ถ้าคุณพบบางสิ่งบางอย่างก็สามารถนำไปสู่การติดตามผลต่อไปได้ ภาวะแทรกซ้อนค่าใช้จ่ายและความกังวล