สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยสาธารณะ จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษพบว่า 12 พื้นที่ในประเทศไทยถูกกำหนดให้เป็นเขตควบคุมมลพิษ พวกเขารวมถึงนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในระยองเมืองพัทยาในชลบุรีตำบลหน้าพระลานในสระบุรีและหมู่เกาะพีพีในกระบี่ ซอนธิยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่สามารถใช้พระราชบัญญัติสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม

ด้านสุขภาพจากฝุ่นละออง PM2.5 ได้อย่างเร่งด่วน กฎหมายดังกล่าวอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในพื้นที่ที่ได้รับมลพิษหรือภัยคุกคามอื่น ๆ ต่อสาธารณสุขประกาศเขตควบคุมเพื่ออำนวยความสะดวกในการบรรเทาและป้องกัน ธรรมรัตน์พุทชัยอาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่าความพยายามของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้ท่อส่งน้ำและสเปรย์น้ำในอากาศไม่สามารถแก้ไขปัญหามลพิษได้