นักวิจัยกล่าวว่าผลข้างเคียงเหล่านี้ไม่พบในผู้ป่วยที่ไม่มีอาการทางอารมณ์แสดงให้เห็นว่าการกระตุ้นสมองทำงานเพื่อทำให้กิจกรรมปกติในวงจรประสาทมีความสัมพันธ์กับอารมณ์ การกระตุ้นทำให้เกิดรูปแบบของกิจกรรมในบริเวณสมองที่เชื่อมต่อกับ OFC ซึ่งคล้ายกับรูปแบบที่เห็นเมื่อผู้ป่วยมีอาการอารมณ์ในทางบวก ผลการวิจัยของเราชี้ให้เห็นว่า OFC เป็นเป้าหมายกระตุ้นใหม่

ที่น่าตื่นเต้นสำหรับการรักษาความผิดปกติทางอารมณ์ ที่มีขั้วไฟฟ้าอยู่ในสมองด้วยเหตุผลทางการแพทย์เพื่อหาสาเหตุของอาการชัก ผู้ป่วยจำนวนมากเหล่านี้ยังได้รับความเดือดร้อนจากภาวะซึมเศร้าซึ่งมักพบในคนที่เป็นโรคลมชัก ด้วยความยินยอมของผู้ป่วยทีม Chang ได้ใช้ประโยชน์จากขั้วไฟฟ้าเหล่านี้เพื่อส่งสัญญาณไฟฟ้าขนาดเล็กไปยังบริเวณที่สมองคิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมอารมณ์