Category: health news

ผอ.เขตดอนเมือง แนะนำวิธีจัดเก็บขยะอันตรายในบ้านพร้อมวิธีทิ้ง ป้องกันการปนเปื้อนของสารพิษ นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กล่าวว่า การจัดเก็บขยะอันตรายในบ้านที่มีสารอันตรายและเป็นขยะอันตรายต่อชุมชน มีวิธีเก็บให้ปลอดภัย ดังนี้ 1.ปิดฝาภาชนะให้แน่นเพื่อมิให้ผลิตภัณฑ์ระเหยหรือรั่วไหลได้ 2.เก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในตู้ที่ล็อกหรือให้ห่างไกลจากเด็กและสัตว์เลี้ยง 3.เก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในที่แห้งและเย็นให้ห่างไกลจากแหล่งที่มีความร้อน

Read more

รพ.สวนปรุง กรมสุขภาพจิต ประสบผลสำเร็จวิจัยและพัฒนายา “แคลแอคทีฟพลัส” แคลเซียมสมุนไพร ตำรับพิเศษ ใช้รักษาผู้ป่วยติดเหล้าที่มีปัญหาแคลเซียมในเลือดต่ำ ขณะนี้กรมสุขภาพจิตได้เร่งเพิ่มการเข้าถึงบริการรักษาฟื้นฟูผู้ที่ติดเหล้าเรื้อรังเพื่อป้องกันการป่วยทางจิต เนื่องจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จะเข้าไปกดการทำงานของสมอง ทำให้สมองเสียสมดุล ทำงานผิดปกติ

Read more